Witamy

Z życia szkoły Serdecznie witamy na stronie Szkoły Podstawowej w Jasienicy Dolnej. Nasza placówka jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Łambinowice, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Opolu.

Misja: Szkoła przyjazna środowisku lokalnemu.
Wizja: Wychowanie człowieka kulturalnego, tolerancyjnego, szlachetnego, troskliwego, wrażliwego, odpowiedzialnego za siebie i innych.

Z życia szkoły
Szkoła uczy, wychowuje uczniów i zapewnia im właściwą opiekę. Daje każdemu dziecku warunki niezbędne do rozwoju, przygotowując do wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, tolerancji, demokracji, sprawiedliwości i wolności. Zapewniamy uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości, zdobywania kreatywnej postawy w odkrywaniu prawdy i wiedzy o współczesnym świecie. Dbamy o dobrą atmosferę w klasie i w szkole. Aktywnie pracujemy nad podniesieniem jakości pracy szkoły.

  Darmowe Liczniki dla Twoich stron! 
WWW.LICZ.PL
 

Copyright © 2008 Henryk Kocoń, Szkoła Podstawowa Jasienica Dolna

Wstecz